Stalni sudski tumači prevode na zahtjev suda, državnog tijela, pravne osobe ili građanina, izgovoreni ili pisani tekst sa jezika u javnoj upravi na strani jezik, sa stranog jezika na jezik u javnoj uporabi ili sa stranog jezika na drugi strani jezik.

Dakle, stalni sudski tumači najčešće rade ovjerene prijevode službenih dokumenata kao što su domovnice, putovnice, izvaci iz matice rođenih, izvaci iz matice umrlih, svjedodžbe, diplome, certifikati, izvodi iz sudskog registra, različite potvrde, ugovori i slično.

Njihov posao je odraditi ovjereni prijevod koji u potpunosti odgovora izvorniku te ga stilski i jezično dotjerati do savršenstva.

Kao i kod svih drugih djelatnosti, djelovanje stalnih sudskih tumača nezamislivo je bez osnovnih alata poput (između ostalog) pečata i natpisne table.

Tako Pravilnik o stalnim sudskim tumačima kaže da pečat stalnog sudskog tumača mora biti okruglog oblika, propisanih dimenzija – 38 mm (preporučamo Printer R40) te da otisak pečata mora biti plave boje.

Tekst pečata je na hrvatskom jeziku te jeziku za kojega je postavljen za sudskog tumača.

Osnovni podaci koje pečat mora sadržavati su:

– ime i prezime tumača

– oznaka “Stalni sudski tumač”

– naznaku jezika za koju je tumač imenovan

– prebivalište tumača

Mi vam preopručamo Printer R40 koji je savršen za veću količinu teksta kao što je centrirani tekst u sredini i jedna do tri obodne linije teksta unutar pečata.

Pečat Printer R40 naručite ovdje!

Što se tiče natpisnih tabli, isti Pravilnik za stalne sudske tumače kaže kako je natpisna tabla identifikacija koja predstavlja sudskog tumača i kao takva je obvezna te se mora istaknuti na adresi sjedišta poduzeća.

Obvezni podaci za natpisnu tablu su:

– ime i prezime tumača

– oznaka “Stalni sudski tumač”

– naznaku jezika za koju je tumač imenovan

– prebivalište tumača

– telefon, fax, matični broj, oib, e-mail, radno vrijeme – po želji naručitelja (nije obvezno)

U našoj ponudi možete pronaći nekoliko različitih dimenzija za natpisnu tablu, a proučiti i naručiti ih možete ovdje

Naručite odmah na www.pecati.com