Pečati se dijele prema obliku, dimenzijama i prema primjeni – službenoj ili neslužbenoj. Dimenzije i oblik pečata mogu biti definirani zakonom ili statutom ili s obzirom na njihovu primjenu, no odabir vrlo često ovisi i o vašim preferencijama. Tako pečati za službenu primjenu, poput pečata za d.o.o. ili j.d.o.o., nisu definiranog oblika, te iako postoji niz zakona gdje se spominju, činjenica je da je poslovna praksa ta koja uvjetuje korištenje pečata.

Dakle, poslovna praksa je da svatko trgovačko društvo ima pečat, ali ne postoji izričita zakonska odredba ili pravilnik kojom se određuje korištenje istog.

Ipak, pečat vam je potreban za svakodnevno poslovanje, a za samu izradu pečata za d.o.o., j.d.o.o. ili d.d. vam je potrebna preslika rješenja o registraciji Trgovačkog suda i dizajn otiska pečata.

Otisak može biti jednostavan s osnovnim podacima o tvrtki kao što su: puni naziv, vrsta tvrtke i mjesto sjedišta, a osim osnovnih podataka, pečat može sadržavati i logotip, punu adresu, kontakt, OIB…

Kod pokretanja tvrtke, uz prikupljanje dokumentacije i predaje iste nadležnim, morate izgraditi vizualni identitet tvrtke, a u to spada odabir cijelog niza vizualnih elemenata. Vrlo važan među njima je i logotip, posebice jer na temelju logotipa možete izraditi svoj novi pečat. Sam logotip može sadržavati određeni simbol, poseban dizajn, te varijacije veličina i vrsta fonta. Dizajn logotipa ujedno određuje i dizajn, odnosno oblik pečata, njegove dimenzije i daje mu posebnost i prepoznatljivost.

Iako oblik pečata nije strogo definiran u većini slučajeva se koristi pravokutni oblik pečata, ali može se izraditi i prema želji u nekom drugom formatu (npr. ovalni, okrugli ili četvrtasti… ). Dakle, gotovo svi pečati iz naše ponude mogu biti vaš novi pečat za d.d., d.o.o. i j.d.o.o., samo trebate odabrati koji najviše odgovara vašem logotipu i podacima koji idu na otisak.

Boja otiska pečata za d.o.o. i j.d.o.o. je također proizvoljna, no najčešće se koristi crni otisak. Naša preporuka je koristiti drugu boju (plava, ljubičasta..) zbog lakšeg prepoznavanja originala i kopije dokumenta.

Neki od ostalih pečata koji će naći svoje mjesto u svakom uredu su:

Faksimili su pečati koji služe kao “službeni potpis”. Faksimil sadrži osnovne podatke kao što su ime i prezime, titula…

Datumari su pečati čiju funkciju ne trebamo dodatno objašnjavati. Olakšavaju svakodnevno poslovanje, a njihov otisak može sadržavati varijacije s datumima ili s datumom i drugim izrazima poput plaćeno, poslano, faksirano, potvrđeno, poništeno, zaprimljeno, isporučeno…

Numeratori su pečati koji omogućuju numeriranje te će vam biti izuzetno funkcionalni partner u uredu ili radionici. Brojke se izmjenjuju ručnim mehanizmom. Dodatni simboli: prazno mjesto, povlaka (-).

Uz sve navedeno, svakako morate izraditi i natpisnu tablu koja vašu tvrtku i kao takva je prema zakonu obvezna te se mora istaknuti na adresi sjedišta. Naše table možete naručiti ovdje…

Naše table možete naručiti ovdje