Faksimil: potpis jednim udarcem

Što je faksimil?  

Faksimil je pečat na kojem se nalazi istovjetna reprodukcija potpisa ovlaštene osobe te se često koristi u organizacijama i različitim poduzećima. Koristi se prilikom potpisivanja razno raznih dokumenata koji nemaju preveliku pravnu važnost za poduzeće, ali ipak ih je potrebno potpisati. Najčešće se upotrebljava kada odgovorna osoba, primjerice direktor poduzeća, nije u mogućnosti prisustvovati potpisivanju određenog dokumenta koji zahtijeva njegov potpis. U takvom slučaju neka ovlaštena osoba u poduzeću može koristiti faksimil. Također, ovakva vrsta pečata jako je korisna u slučajevima kada je potrebno na mnogobrojne službene dokumente staviti potpis u vrlo kratkom vremenskom periodu.

Faksimil sa stajališta zakona

Zakon ne sadrži definiciju o tome što je faksimil. Ovakva vrsta pečata samo se spominje u „Pravilniku o žigu“, no ni ovdje nije točno definirano gdje, kada, tko i u koje svrhe smije koristiti ovakvu vrstu pečata iako se on u današnjem poslovnom svijetu nerijetko koristi. Svaka organizacija može koristiti i dati izraditi svoj vlastiti faksimil koji sadrži potpis odgovorne osobe, ali isto tako treba definirati u kojim slučajevima i tko se njime smije koristiti. Njegova upotreba je dopuštena, ali ograničena. Često osobe ne mogu razlikovati potpis napisan vlastoručno od otisnutog potpisa koji se nalazi na dokumentima. Ova činjenica samo govori da je od iznimne važnosti paziti na koje dokumente se smije stavljati pečat, a koji dokumenti striktno moraju biti vlastoručno potpisani kako bi oni bili pravno valjani. Upotreba faksimila je strogo zabranjena prilikom potpisivanja dokumenta o davanju punomoći, čak se on ne smije koristiti na replikama takve vrste dokumenta. Neovlaštena upotreba faksimila označava tešku povredu radnih obaveza i odgovornosti.

Upotreba faksimila

Direktori poduzeća ponekad ne mogu osobno potpisati sve ulazne papire i internu dokumentaciju u organizaciji zbog prevelikog broja iste ili zbog njegove ne nazočnosti, stoga je faksimil brzo i jednostavno rješenje u ovakvim situacijama. Faksimili se mogu koristiti samo u zakonom propisanim i predviđenim slučajevima. Ovakvu vrstu potpisa slobodno je koristiti kada postoji suglasnost stranaka prilikom potpisivanja dokumenta. U službenoj dokumentaciji poduzeća potrebno je navesti popis ovlaštenih osoba koje smiju koristiti i pohranjivati faksimil. Čisto teoretski ova vrsta pečata slobodno se koristi na svim dokumentima koji ne zahtijevaju i ne podrazumijevaju nikakvu odgovornost. Faksimilni potpisi najčešće se koriste prilikom potpisivanja zahvalnica, pozivnica i sličnih oblika pravno neodgovorne dokumentacije.

Izrada faksimila

Izrada faksimila ponajprije zahtijeva potpis osobe koja ga želi imati. Takva osoba mora se vlastoručno potpisati na papir i isti dostaviti poduzeću koje se bavi izradom ovakve vrste štambilja ili pečata te se taj potpis skenira.

Nakon što se potpis skenira, pečat se obrađuje u posebnom stroju. Taj stroj primjenom različitih tehnika urezuje i stvara izdignuti potpisa na odabranom pečatu. Postupak izrade faksimila u svojoj suštini je jednak, ali ipak njegova izrada ovisi o materijalu od kojeg je pečat napravljen no rezultat je na kraju isti.

Zašto su faksimili odličan izbor za svako poduzeće?

Faksimili su zaista praktično i brzo rješenje kada se nađete u situacijama u kojima je potreban potpis odgovorne osobe no ona iz nekog opravdanog razloga nije u mogućnosti potpisati dokument. Važno je naglasiti da osoba koja koristi faksimil mora biti ovlaštena i imati dopuštenje za njegovu upotrebu. Ovaj pečat koji sadrži potpis odgovorne osobe identičan onome napisan vlastoručno, uvijek je spas u žurnim situacijama. Njihovo korištenje je jednostavno i lako. Jednim klikom potpis je gotov, a potpisivanje mnogobrojne dokumentacije može biti gotovo u tren oka.

U svoje poslovanje želite uključiti vlastiti faksimil? Nema problema! U našoj ponudi nudimo vam izradu pečata faksimila različitih oblika. Za manje potpise preporučujemo Faksimil Printer 52 i Faksimil s drvenom drškom manji. Faksimil Printer 20 i Faksimil Printer Q30 su idealni za manje potpise i potpise srednje dužine, a za one velike i duge potpise pripremili smo za Vas Faksimil Printer 30 i Faksimil s drvenom drškom veći.
Kontaktirajte nas putem naše elektroničke pošte gdje ćemo Vam pružiti sve dodatne informacije. Adresa e-pošte nalazi se na službenim stranicama www.git.hr i www.pecati.com. Slobodno provjerite naše ostale proizvode koji mogu olakšati svakodnevne poslove ?