• Pečat Printer T 45 je trokutastog oblika, idealni za veće izraze, tablice i logotipe. Otisak je trokutastog oblika, dimenzije 45 x 45 x 45 mm do maksimalno 6 reda teksta. Trokutasti otisak daje naglasak na kreativni karakter. Ostavite impresivan i originalan dojam. Ovaj artikl se sastoji od: kućišta pečata, jastučića sa tintom i izrade personalizirane gumice za otisak