U nastavku možete naučiti kako promjeniti datum na datumaru, bez prljanja ruku.

Korak 1: Pritisnite pečat na rubovima, na način da pomični dio izjednačite s fiksnim.

Korak 2: S lijeve i desne strane postoje dva “gumbića” koja će Vam pomoći zakočiti pečat. Nemojte zaboraviti da pečat mora i dalje biti pritisnut kako biste aktivirali fiksaciju.

Korak 3: Na slici je prikazano mjesto gdje se nalaze gumbići. Potrebno ih je pritisnuti istovremeno. Nakon što ste ih pritisnuli, možete pustiti okvir pečata i pečat će ostati u fiksiranoj poziciji.

Korak 4: Nakon fiksacije pečata, možete bez problema pomicati kotačiće koji služe za promjenu datuma. Na taj način nećete uprljati ruke.

Korak 5: Ukoliko ne znate u kojem smjeru treba okretati kotačiće, usmjerite pečat prema sebi i pratite da li ste promjenili brojku koju ste željeli.

Korak 6: Uspješno ste promjenili datum na pečatu bez prljanja ruku! Sada možete otkočiti pečat – lagano pritniste rubove pečata i pečat će se automatski vratiti u svoj normalan položaj. Možete normalno nastaviti koristiti pečat.

Nadam se da smo Vam pomogli! Ukoliko je Vaš model pečata Classic Line, promjenu datuma možete pogledati na linku: Promjena datuma na pečatu Classic Line.

Za sva ostala pitanja, možete nas kontaktirati putem online podrške ili na kontakt podatke:

GIT d.o.o.

Vatroslava Lisinskog 6

42000 Varaždin

laser@git.hr

042 211 877