Pečat za obrt

Pečati su neophodan dio poslovne svakodnevnice. Za izradu pečata potrebna Vam je preslika Rješenja o registraciji ili obrtnica od gradskog ureda za gospodarstvo (u online naružbi možete rješnje dodati kao prilog). Oblik pečata za obrt nije strogo definiran zakonom. U većini slučajeva se koristi prvokutni oblik pečata, ali može se izraditi i prema želji stranke u nekom drugom formatu (npr. ovalni, okrugli ili četvrtasti... ) Boja otiska pečata je proizvoljnja. Najčešće se koristi crni otisak, no naša preporuka je koristi drugu boju (plava, ljubičasta) zbog lakšeg prepoznavanja originala i kopije dokumenata. Pečat za obrt mora sadržavati barem osnovne podatke:

- naziv obrta

- puna adresa obrta

- ime vlasnika obrta

Za osnovne podatke preporučujemo pečat Printer 20 koji možete naručiti na linku: Pečati Printer 20

Osim osnovih podataka, može sadržavati i logotip, OIB obrta (vlasnika obrta). Za pečate sa dopunjenim informacijama preporučujemo Printer 30 ukoliko sadržaj ne premašuje 5 redaka teksta. Pečat možete naručiti na linku: Pečat Printer 30

Kako bismo Vam olakšali administraciju i općenito uredsko poslovanje, pripremili smo više štambilja koji će posao odraditi umjesto Vas!

Odličan primjer je faksimil – štambilj sa Vašim potpisom, naručiti ga možete ovdje: Pečati Printer 20

Štambilji za organizaciju u poslovanju – olakšajte si praćenje dokumentacije, bit ćete produktivniji i imat ćete bolji preglede u poslovanju, označite status dokumenata, vrstu ili naredbu.

Na primjer: Na čekanju, Zaprimljeno dana: _________ , Plaćeno, Knjiženo, Dostaviti… Pečate sa pomoćnim izrazima možete pogledati ovdje Pečat Printer 20 , a pečate sa izrazima i datumom na linku Izrazi i datumar

Datumari – must have štambilji čiju funkciju ne trebamo dodatno objašnjavati. Pogledajte varijacije datumara u nastavku – samo sa datumom ili sa izrazima i datumom: Datumari

 

Natpisna tabla je identifikacija koja predstavlja tvrtku, obrt, udrugu te je kao takva obavezna. Prema zakonu je obavezna istaknuta tabla na adresi sjedišta poduzeća.

U našoj ponudi možete pronaći nekoliko različitih dimenzija za natpisnu tablu.

Podaci koji su obavezni za natpisnu tablu su sljedeći :

-       Naziv obrta, ime vlasnika

-       puna adresa i sjedište

-       telefon, fax, matični broj, oib vlasnika, e-mail, radno vrijeme- po želji naručitelja (nije obavezno)

Table pregledajte na linku: Natpisne ploče - table

 

Naljepnice su svakodnevena pojava u današnje vrijeme i koriste se u različite svrhe, a isticanje objekata njen su  jedan segment.

Prilikom otvaranja tvrtke, obrta, udruge i sl. potrebno je s vanjske strane objekta  istaknuti na vidljivu mjestu naziv ustanove i sav popratni sadržaj (radno vrijeme, naziv izdvojenog pogona ..). Ukoliko nemate mogućnosti postavljanja natpisne table (nemogućnost bušenja zida, staklene stijenke i sl.) na prikladno mjesto, predlažemo Vam izradu naljepnica: Naljepnice

Vizitke, vizit karte ili posjetnice su potrebne svima koji se bave nekom djelatnošću. Koliko su Vas samo puta pitali za broj mobitela, telefon ili adresu? Jeste imali uz sebe papir i olovku da upišete svoje podatke? Izmjenite osobne kontakt informacije brzo. Uštedite na vremenu, te spriječite moguće poteškoće u komunikaciji zbog nečitljivosti rukopisa. Učinite to sa stilom: Posjetnice