po stranici
Showing 1 - 12 of 20 items
 • 35,20 kn
  Preporučeni broj redova: 1
  Veličina otiska: 19 x 4 mm

  ŠG: 24119  Pečat Numerator S 126 je najmanji samomočivi numerator koji generira broj sa 6 znamenaka, visinom brojka 4 mm. Brojke se izmjenjuju ručnim mehanizmom. Dodatni simboli: prazno mjesto, povlaka (-).

  35,20 kn
 • 72,00 kn
  Preporučeni broj redova: 1
  Veličina otiska: 23 x 4 mm

  ŠG: 24793 Pečat Numerator S 226 je mali samomočivi numerator koji generira broj sa 6 znamenaka, visinom brojka 4 mm. Brojke se izmjenjuju ručnim mehanizmom. Dodatni simboli: prazno mjesto, povlaka (-).

  72,00 kn
 • 105,60 kn
  Preporučeni broj redova: 1
  Veličina otiska: 42 x 4

  ŠG: 29688 Pečat Numerator S 120/13 je samomočivi numerator koji generira broj sa 13 znamenaka, visinom brojka 4 mm. Brojke se izmjenjuju ručnim mehanizmom. Dodatni simboli: prazno mjesto, povlaka (-).

  105,60 kn
 • 141,52 kn
  Preporučeni broj redova: 2
  Veličina otiska: 45 x 24

  ŠG: 24794 Pečat Numerator S 226/P je mali samomočivi numerator koji generira pravokutni otisak dimenzije 45 x 24 mm, s centriranim brojem sa 6 znamenaka. Visina brojka iznosi 4 mm i otiskuje 1 red iznad i 1 red ispod datuma. Brojke se izmjenjuju ručnim mehanizmom. Dodatni simboli: prazno mjesto, povlaka (-).

  141,52 kn
 • 38,85 kn
  Preporučeni broj redova: 1
  Veličina otiska: 19 x 3 mm

  ŠG: 17784 Pečat 03006 numerator generira broj sa 6 znamenaka, pravokutnog otisak dimenzije 19 x 3 mm. Visina brojka iznosi 3 mm i brojke se izmjenjuju ručnim mehanizmom. Dodatni simboli: prazno mjesto, povlaka (-), kosa crta (/).

  38,85 kn
 • 56,73 kn
  Preporučeni broj redova: 1
  Veličina otiska: 26 x 3 mm

  ŠG: 143369 Pečat 03008 numerator generira broj sa 8 znamenaka, pravokutnog otisak dimenzije 26 x 3 mm. Visina brojka iznosi 3 mm i brojke se izmjenjuju ručnim mehanizmom. Dodatni simboli: prazno mjesto, povlaka (-), kosa crta (/).

  56,73 kn
 • 74,70 kn
  Preporučeni broj redova: 1
  Veličina otiska: 33 x 3 mm

  ŠG: 143370 Pečat 03010 numerator generira broj sa 10 znamenaka, pravokutnog otisak dimenzije 33 x 3 mm. Visina brojka iznosi 3 mm i brojke se izmjenjuju ručnim mehanizmom. Dodatni simboli: prazno mjesto, povlaka (-), kosa crta (/).

  74,70 kn
 • 30,80 kn
  Preporučeni broj redova: 1
  Veličina otiska: 16 x 5 mm

  ŠG: 20160 Pečat 05004 Numerator generira broj sa 4 znamenaka, pravokutnog otisak dimenzije 16 x 5 mm. Visina brojka iznosi 5 mm i brojke se izmjenjuju ručnim mehanizmom. Dodatni simboli: prazno mjesto, povlaka (-), kosa crta (/).

  30,80 kn
 • 30,80 kn
  Preporučeni broj redova: 1
  Veličina otiska: 26 x 5 mm

  ŠG: 20641 Pečat 05006 Numerator generira broj sa 6 znamenaka, pravokutnog otisak dimenzije 26 x 5 mm. Visina brojka iznosi 5 mm i brojke se izmjenjuju ručnim mehanizmom. Dodatni simboli: prazno mjesto, povlaka (-), kosa crta (/).

  30,80 kn
 • 38,80 kn
  Preporučeni broj redova: 1
  Veličina otiska: 39 x 5 mm

  ŠG: 20609 Pečat 05008 Numerator generira broj sa 8 znamenaka, pravokutnog otisak dimenzije 39 x 5 mm. Visina brojka iznosi 5 mm i brojke se izmjenjuju ručnim mehanizmom. Dodatni simboli: prazno mjesto, povlaka (-), kosa crta (/).

  38,80 kn
 • 53,75 kn
  Preporučeni broj redova: 1
  Veličina otiska: 44 x 5 mm

  ŠG: 32003 Pečat 05010 Numerator generira broj sa 10 znamenaka, pravokutnog otisak dimenzije 44 x 5 mm. Visina brojka iznosi 5 mm i brojke se izmjenjuju ručnim mehanizmom. Dodatni simboli: prazno mjesto, povlaka (-), kosa crta (/).

  53,75 kn
 • 76,00 kn
  Preporučeni broj redova: 1
  Veličina otiska: 53 x 5 mm

  ŠG: 10061 Pečat 05012 Numerator generira broj sa 10 znamenaka, pravokutnog otisak dimenzije 53 x 5 mm. Visina brojka iznosi 5 mm i brojke se izmjenjuju ručnim mehanizmom. Dodatni simboli: prazno mjesto, povlaka (-), kosa crta (/).

  76,00 kn
Showing 1 - 12 of 20 items