Blog

po stranici
Showing 1 - 12 of 30 items
 • 247,00 kn
  Preporučeni broj redova: 4
  Veličina otiska: 38 x 14 mm

  ŠG: 24121   Klasičan pečat zajedno sa džepnim pečatom istih dimenzija otiska. Više informacija o artiklima u paketu: Pečat Printer 20 i Pečat Pocket Stamp Plus 20.

  247,00 kn
 • 247,00 kn
  Preporučeni broj redova: 4
  Veličina otiska: 38 x 18 mm

  ŠG: 37676 Dva klasična pečata istih dimenzija otiska. Više informacija o Pečat Printer 20 pogledajte ovdje: Pečat Printer 20.

  247,00 kn
 • 265,35 kn
  Preporučeni broj redova: 5
  Veličina otiska: 47 x 18 mm

  ŠG: 24122  Klasičan pečat zajedno sa džepnim pečatom istih dimenzija otiska. Za više informacija o proizvodima pogledajte: Pečat Printer 30 i Pečat Pocket Stamp Plus 30.

  265,35 kn
 • 265,35 kn
  Preporučeni broj redova: 5
  Veličina otiska: 47 x 18 mm

  ŠG: 37677  Dva klasična pečata istih dimenzija otiska. Više informacija o Pečat Printer 30 potražite ovdje: Pečat Printer 30.

  265,35 kn
 • 292,80 kn
  Preporučeni broj redova: 5
  Veličina otiska: Ø 30 mm

  ŠG: 37678   Klasičan okrugli pečat zajedno sa džepnim okruglim pečatom istih dimenzija otiska. Više informacija o proizvodima iz paketa potražite na sljedećim poveznicama: Pečat Printer R 30 i Pečat Pocket Stamp R 30.

  292,80 kn
 • 292,80 kn
  Preporučeni broj redova: 5
  Veličina otiska: Ø 30 mm

  ŠG: 37679 Dva klasična okrugla pečata istih dimenzija otiska. Više informacija o proizvodu možete pronaći ovdje: Pečat Printer R 30.

  292,80 kn
 • 329,00 kn
  Preporučeni broj redova: 4
  Veličina otiska: 38 x 14 mm

  ŠG: 37680 Paket sadrži : - natpisnu tablu dimenzija 200 x 145 mm (više informacija o proizvodu: Izrada natpisne table A5) - pečat Printer 20 - maksimalne dimenzije otiska 38 x 14 mm (više informacija o proizvodu: Pečat Printer 20)

  329,00 kn
 • 338,00 kn
  Preporučeni broj redova: 4
  Veličina otiska: 47 x 18 mm
  Dimenzije:: Tabla: 200 x 145 mm

  ŠG: 37682 Paket sadrži : - natpisnu tablu dimenzija 200 x 145 mm (više informacija o proizvodu: Izrada natpisne table A5) - pečat Printer 30 - maksimalne dimenzije otiska 47 x 18 mm (više informacija o proizvodu: Pečat Printer 30)

  338,00 kn
 • 390,00 kn
  Preporučeni broj redova: 5
  Veličina otiska: Ø 30 mm
  Dimenzije:: Tabla: 200 x 145 mm

  ŠG: 37681  Paket sadrži : - natpisnu tablu dimenzija 200 x 145 mm (više informacija o proizvodu: Izrada natpisne table A5) - pečat Printer R30 - maksimalne dimenzije otiska promjera 30 mm (više informacija o proizvodu:  Pečat Printer R 30)

  390,00 kn
 • 348,52 kn
  Preporučeni broj redova: 4
  Veličina otiska: 38 x 14 mm
  Dimenzije:: Tabla: 295 x 200 mm

  ŠG: 25955 Paket sadrži : - natpisnu tablu dimenzija 295 x 200 mm - za više informacija o proizvodu pogledajte ovdje: Izrada natpisne table A4 - pečat Printer 20 - maksimalne dimenzije otiska 38 x 14 mm - for more information about the product see here: Pečat Printer 20

  348,52 kn
 • 357,67 kn
  Preporučeni broj redova: 5
  Veličina otiska: 47 x 18 mm
  Dimenzije:: Tabla: 295 x 200 mm

  ŠG: 25879 Paket sadrži : - natpisnu tablu dimenzija 295 x 200 mm (za više informacija - Izrada natpisne table A4) - Pečat Printer 30 - maksimalne dimenzije otiska 47 x 18 mm (za više informacija - Pečat Printer 30)

  357,67 kn
 • 372,00 kn
  Preporučeni broj redova: 5
  Veličina otiska: Ø 30 mm
  Dimenzije:: Tabla: 295 x 200 mm

  ŠG: 37683  Paket sadrži : - natpisnu tablu dimenzija 295 x 200 mm (više informacija o proizvodu pogledajte ovdje: Izrada natpisne table A4) - pečat Printer R 30 - maksimalne dimenzije otiska promjera 30 mm (više informacija o proizvodu: Pečat Printer R 30)  

  372,00 kn
Showing 1 - 12 of 30 items