Blog

po stranici
Showing 1 - 12 of 36 items
 • 28,00 kn
  Preporučeni broj redova: 1
  Veličina otiska: 19 x 4 mm

  ŠG: 13554 Pečat Datumar S 120 najmanji je model u skupini pečata datumara. Praktičan datumar za uredske potrebe sa visinom brojka 4 mm. Godine na datumaru su valjane 12 godina. NAPOMENA: Mehanizam ne vrši funkciju automatske promjene datuma!

  28,00 kn
 • 88,00 kn
  Preporučeni broj redova: 1

  ŠG: 15039 Mini-Datumar S 120/WD sa izrazima je najmanji samomoćivi datumar sa datumom i 12 različitih hrvatskih izraza. Generira pravokutni otisak, dimezije 42 x 4 mm, sa visinom otiska 4mm. Godine na datumaru su valjane 12 godina. Dostupni su sljedeći izrazi: PLAĆENO, POSLANO, FAKSIRANO, TELEFONIRANO, POTVRĐENO, PONIŠTENO, FAKTURIRANO,...

  88,00 kn
 • 195,20 kn
  Preporučeni broj redova: 6
  Veličina otiska: 30 x 30 mm

  ŠG: 15420 Pečat Printer Q 30 Datumar je samomočivi pečat koji generira kvadratni otisak, dimenzije 30 x 30 mm sa centriranim datumom te popratnim tekstom oko datuma. Pogodan za manje tekstove i logotipe koji zahtjevaju posebnu pažnju. Godine na datumaru su valjane 12 godina.

  195,20 kn
 • 219,60 kn
  Preporučeni broj redova: 8
  Veličina otiska: 43 x 43 mm

  ŠG: 27349 Pečat Printer Q 43 Datumar je najveći model u grupi kvadratnih pečata datumara. Generira kvadratni otisak, dimenzije 43 x 43 mm, centriranim datumom te popratnim tekstom oko datuma. Pogodan za veće tekstove i logotipe koji zahtjevaju posebnu pažnju. Godine na datumaru su valjane 12 godina.

  219,60 kn
 • 183,00 kn
  Preporučeni broj redova: 2
  Veličina otiska: 30 x 20 mm

  ŠG: 23652 Pečat Printer 52 Datumar je samomočivi pečat koji generira pravokutni otisak, dimenzije 30 x 20 mm, centriranim datumom te većom količinom popratnog teksta oko datuma. Godine na datumaru su valjane 12 godina.

  183,00 kn
 • 195,20 kn
  Preporučeni broj redova: 4
  Veličina otiska: 45 x 30 mm

  ŠG: 21533 Pečat Printer 53 Datumar je samomočivi pečat koji generira pravokutni otisak, dimenzije 45 x 30 mm, centriranim datumom te većom količinom popratnog teksta oko datuma. Godine na datumaru su valjane 12 godina.

  195,20 kn
 • 219,60 kn
  Preporučeni broj redova: 8
  Veličina otiska: 50 x 40 mm

  ŠG: 26424 Pečat Printer 54 Datumar je samomočivi pečat koji generira pravokutni otisak, dimenzije 50 x 40 mm sa centriranim datumom te većom količinom popratnog teksta oko datuma. Godine na datumaru su valjane 12 godina.

  219,60 kn
 • 235,00 kn
  Preporučeni broj redova: 8
  Veličina otiska: 60 x 40 mm

  ŠG: 21534 Pečat Printer 55 Datumar je samomočivi pečat, čiji otisak je pravokutnog oblika, dimenzije 60 x 40 mm do maksimalno 8 redova teksta sa centriranim datumom te većom količinom popratnog teksta oko datuma. Godine na datumaru su valjane 12 godina.

  235,00 kn
 • 244,00 kn
  Preporučeni broj redova: 6
  Veličina otiska: 76 x 37 mm

  ŠG: 33914  Pečat Printer 60 Datumar je samomočivi pečat koji generira pravokutni otisak, dimenzije 76 x 37 mm, centriranim datumom te većom količinom popratnog teksta, logotipom ili tablicom oko datuma. Godine na datumaru su valjane 12 godina.  

  244,00 kn
 • 183,00 kn
  Preporučeni broj redova: 4
  Dimenzije:: 55 x 35 mm

  ŠG: 26974 Pečat Oval 55 Datumar sadrži izražajni, lijepi i čitki format. Otisak je ovalnog oblika, dimenzije 55 x 35 mm do maksimalno 4 reda teksta iznad/ispod datuma. Datumar je valjan 12 godina. Ovalni otisak daje naglasak na kreativni karakter. Ostavite impresivan dojam.

  183,00 kn
 • 167,14 kn
  Preporučeni broj redova: 6
  Veličina otiska: 70 x 35 mm

  ŠG: 10509 Pečat P700/14 Datumar je idealan ako želite dodati 3 linije teksta iznad i ispod integriranog datuma. Otisak je pravokutnog oblika, dimenzije 70 x 35 mm. Godine na datumaru su valjane 12 godina.

  167,14 kn
 • 183,00 kn
  Preporučeni broj redova: 2
  Veličina otiska: 24 x 45

  ŠG: 11437 Pečat Printer S 260 Datumar je samomočivi pečat koji generira pravokutni otisak, dimenzije 45 x 24 mm, centriranim datumom te većom količinom popratnog teksta oko datuma. Godine na datumaru su valjane 12 godina

  183,00 kn
Showing 1 - 12 of 36 items