Blog

Pečati i žigovi s grbom RH u GIT-u

Pečati i žigovi s grbom RH u GIT-u

Pečate i žigove sa grbom RH dužni su u svom djelovanju i poslovanju koristiti predsjednik, Vlada, brojne državne institucije, sudovi, ali i javni bilježnici, pučki pravobranitelj, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave te tijela kotara s posebnim samoupravnim. Pečat i žig s grbom Republike Hrvatske rabe i pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti.

Ovim pečatom potvrđuje se vjerodostojnost akta, a izrađivati ih mogu samo ovlašteni obrtnik i ovlašteno trgovačko društvo.

GIT d.o.o. je jedini ovlašteni izrađivač pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske u Varaždinskoj županiji a naručiti ih možete preko našeg webshopa www.pecati.com

Pečat i žig s grbom Republike Hrvatske sadrži:

  1. naziv i grb Republike Hrvatske
  2. naziv, odnosno ime i sjedište tijela ili
  3. naziv i sjedište pravne osobe

Nazivi se ispisuju u pečatu i žigu hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.

Pečat je okruglog oblika, izrađen od gume ili drugog odgovarajućeg materijala a žig je također okruglog oblika, izrađen od metala.

Za pečate s grbom RH najčešće se koristi PEČAT PRINTER 40

Više o informacija možete naći ovdje: 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Za više informacija posjetite nas u knjižari kod varaždinskog Starog grada, nazovite nas na 042211877 ili se javite na info@pecati.com